Educare Logo

Centraal telefoonnummer
06-41240680
InloggenOVER EDUCARE     WERKWIJZE     BEHANDELING

Mike van As

Vanaf 1991 heeft hij, na afsluiting van zijn doctoraal orthopedagogiek aan de Radboud universiteit in Nijmegen, als orthopedagoog bij de schoolbegeleidingsdienst in Overijssel gewerkt. Eerst alleen als leerlingbegeleider later ook als systeembegeleider. Vanuit die functie is hij steeds meer als orthopedagoog, later als GZ (Gezondheidszorg)  psycholoog, in het speciaal onderwijs gaan werken. Hij heeft jaren binnen het onderwijs aan zeer moeilijk lerende, lichamelijk en meervoudig beperkte en langdurig zieke kinderen gewerkt (de Twijn in Zwolle). Daarnaast heeft hij met kinderen met communicatieproblemen (ernstige spraaktaalstoornissen, slechthorendheid en autisme) gewerkt (Kentali de Enkschool in Zwolle). Vanuit deze werkzaamheden heeft hij contacten met vele hulpverlenende instanties opgebouwd.

In de geboden begeleiding werkt Mike vanuit de denkbeelden van de positieve psychologie en heeft hij een holistische insteek. Een mens is een geheel van geest en lichaam.

Vanaf 2003 heeft hij naast zijn baan de psychologische praktijk Educare opgezet. Vanuit de praktijk biedt hij, naast de begeleiding van kinderen en volwassenen, supervisie en verzorgt hij lezingen.

Inmiddels begeleidt hij met name volwassenen met psychische klachten van diverse aard. Met EMDR, mindfulness, schematherapie, cognitieve gedragstherapie, maar ook eHealth en medische hypnotherapie wordt in overleg met zijn cliënten de meest passende behandeling ingezet. Steeds vanuit het denkkader dat de cliënt al veel vaardigheden heeft. Door toepassing van oplossingsgerichte therapie wordt vanuit deze mogelijkheden naar de kracht van de cliënt gezocht en, gelukkig, meestal ook gevonden.

Hij zoekt bij voorkeur in zijn begeleiding van mensen de samenwerking met andere professionals wat past bij zijn holistische zienswijze.

Mike werkt alleen in het Gezondheidsplein in Havelte. Hij biedt daar verzekerde en particuliere zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast is hij supervisor voor collega’s die in opleiding zijn tot GZ psycholoog of Orthopedagoog Generalist.

Tenslotte kunnen het onderwijs en instellingen bij hem terecht voor diagnostiek en  behandeling/coaching

Functies en registraties

 • 1991 doctoraal orthopedagogiek Radboud universiteit in Nijmegen. Werkzaam als leerlingbegeleider en systeembegeleider bij de IJsselgroep in Noordwest Overijssel.
 • 1995 orthopedagoog later GZ psycholoog in het speciaal (voortgezet) onderwijs in Zwolle. Op de Twijn bij zeer moeilijk lerende, lichamelijk en meervoudig beperkte en langdurig zieke kinderen gewerkt (cluster III onderwijs). Daarnaast op de Enkschool: kinderen met communicatieproblemen (ernstige spraaktaalstoornissen, slechthorendheid en autisme) gewerkt (cluster II onderwijs). Actief met het invoeren van het Kinderrap in het kader van één kind één plan: samenwerking tussen speciaal onderwijs en paramedici in de revalidatie.
 • Vanaf 2003 gestart met Educare praktijk voor psychologie
 • 01-01-2005 formele oprichting
 • 01-01-2015 oprichting Educare Kind en Jeugd BV
 • Diagnostiek en behandeling kinderen en jeugdigen en volwassenen.
 • Gezondheidszorgpsycholoog, BIG 49049329025 zie: www.bigregister.nl
 • EMDR Practitioner, registratienummer 30940 zie: www.emdr.nl
 • Psycholoog NIP, registratienummer 133683 zie: www.psynip.nl
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP zie: www.psynip.nl
 • Orthopedagoog Generalist BIG: 89049329031 www.bigregister.nl
 • Mindfulness trainer UvA geregistreerd
 • Master Orthopedagoog SKJ: zie skj.nl

Mike is lid van

 • De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Mijn visitatie certificaat vindt u hier. Meer informatie vindt je hier.
 • EMDR Nederland. Meer informatie vindt je
 • Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ (KiBG). Mijn certificaat vindt je hier. Meer informatie over KiBG hier.
 • Het NIP de landelijke vereniging voor psychologen. Mijn registratie als Kinder en jeugdpsycholoog vindt je hier. Meer informatie over de vereniging hier.
 • Het NVO, de Nederlandse vereniging voor pedagogen en onderwijskundigen. Mijn registratie als Orthopedagoog Generalist vindt je hier. Meer over de verbening vindt je hier.