Educare Logo

Centraal telefoonnummer
06-41240680
InloggenOVER EDUCARE     WERKWIJZE     BEHANDELING

Behandelingen

Wij behandelen binnen de Kortdurende Generalistische Basis GGZ

De Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische klachten en aandoeningen. Onze behandelingen zijn gericht op volwassenen (18+). Maar ook voor kind en jeugd die niet via de Jeugdzorg behandeld kunnen of willen worden.

Samen met u en/of uw kind kiezen we de best passende behandelmethode en behandelvorm.

Al onze behandelmethoden passen binnen de uitgangspunten van de positieve psychologie. Dat betekent dat we steeds nagaan wat uw wensen en dromen zijn; waar wilt u uitkomen (doel). Maar ook wat er al goed gaat, wat al lukt. Dus waar liggen uw krachten. Om vervolgens samen te zoeken naar de volgende stap die gezet kan gaan worden. Hierbij heeft u de regie over de behandeling. Daarom staan we geregeld stil en kijken we samen in welke mate het doel al is behaald én of verdere behandeling nog wel nodig is. Kijk hiervoor bij onze werkwijze.