Educare Logo

Centraal telefoonnummer
06-41240680
InloggenOVER EDUCARE     WERKWIJZE     BEHANDELING

Kwaliteitsbeleid

Voor goede kwaliteit van zorg doen wij een stapje extra.

We zijn gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) én we dragen het Keurmerk Basis GGZ. Dat betekent dat we goed naar onze werkwijze en resultaten blijven kijken. We meten om te weten en te verbeteren. En maken daarom graag gebruik van uw feedback. Daarnaast scholen we ons graag bij om met onze behandeling zo actueel mogelijk te zijn.

Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut

Wij beschikken over een Kwaliteitsstatuut. Hiermee laten we zien hoe we invulling geven aan de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld rondom samenwerking, informatieverstrekking en bereikbaarheid. U kunt het hier inzien (versie 2022). Met het Kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In onze behandelmethoden volgen wij de geldende zorgstandaarden.

De praktijk is gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten (LVVP) en Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ (KiBG).

LVVP certificaat

De LVVP-visitatie is geaccrediteerd door:

  • de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) voor de herregistratie van klinisch psychologen
  • het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) voor de herregistratie Eerstelijnspsychologie NIP
  • de Nederlandse Vereniging van Psychotherapie (NVP) voor het onderdeel overige deskundigheidsbevordering in het Kwaliteitsregister Psychotherapie

We hechten veel waarde aan transparantie en toetsbaarheid van onze kwaliteit. Daarom spannen wij ons samen met de LVVP in om onze kwaliteit van de praktijk op een zo hoog mogelijk niveau te houden.
Momenteel zit de praktijk in een traject van her-visitatie en word het nieuwe certificaat in het voorjaar van 2022 verwacht.

Lees meer

Keurmerk Basis GGZ

Educare draagt het Keurmerk Basis GGZ. Dit is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ en wordt jaarlijks toegekend door de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ. We laten daarmee zien dat we de lat hoger leggen dan wat wettelijk wordt vereist, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de landelijke generalistische Basis GGZ.

Jaarlijks laten we zien dat en hoe we invulling geven aan de normen van het Keurmerk. Dit gebruiken we ook voor onszelf als moment om onze dienstverlening te evalueren. We nemen actief deel aan bijeenkomsten rondom het Keurmerk.

Lees meer

SKJ Kwaliteitsregister Jeugd

Mike is als Orthopedagoog Generalist en Kinder en jeugdpsycholoog geregistreerd in dit kwaliteitsregister. Zie voor verdere informatie de website van het SKJ en zijn registerpas.

Beroepsregistraties

Mike van As, onze psycholoog, heeft na een universitaire opleiding tot orthopedagoog, de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond. Hij is BIG-geregistreerd.
Inmiddels is hij ook als Orthopedagoog Generalist BIG-geregistreerd.

Daarnaast is Mike gecertificeerd EMDR practitioner Europe. Dit betekent dat hij uitgebreid is geschoold volgens de normen van EMDR Nederland en zijn kennis en vaardigheden up-to-date houdt.

Verder is hij al jaren mindfulness trainer, opgeleid door Ger Schurink en recent door Susan Bögels (Universiteit van Amsterdam en Centrum voor Mindfulness Amsterdam)

Tenslotte is hij opgeleid als therapeut in de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, medische hypnotherapie, schematherapie en de interpersoonlijke psychotherapie (IPT).

Bijscholing en intervisie

Jaarlijks volgt hij bijscholing om zijn kennis actueel te houden. Hij neemt eens in de zes weken deel aan regionale intervisiebijeenkomsten.

En, wat vindt u van ons?

Meten is weten: behandeleffect

Met Routine Outcome Measurement (ROM) houden we het effect van uw behandeling in de gaten. Dit is bij ons een middel om onze kwaliteit te toetsen en verbeteren. Bij de start, halverwege en aan het einde van de behandeling  vragen wij u daartoe een korte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over uw psychische gezondheid. Wij gebruiken hiervoor de OQ45.

Cliëntervaringen

We hechten veel waarde aan hoe u, de cliënt, onze zorg ervaart. We verbeteren continu om de zorg nog beter aan te laten sluiten bij uw wensen. Daarom vragen wij u om aan het eind van de behandeling ons te beoordelen.

Resultaten 2023

In 2022 (januari t/m december) vulden 17 cliënten de CQ-index in. Onze scores:

Rapportcijfer (0-10): 8,9

Wat we van uw feedback leerden is dat  we nadrukkelijker met u gaan praten over websites en patiëntenorganisaties waar u terecht kunt voor nadere informatie over uw klachten. Dit hebben we inmiddels al in onze website per klacht verwerkt.
Voor een overzicht van de cliënt tevredenheid kunt u hier verder lezen.

Klachten

Heeft u op- of aanmerkingen op de behandeling of uw behandelaar? Schroom niet om deze ook al tijdens de behandeling te delen; in een gesprek of per e-mail. Als we weten wat u niet of juist wel prettig vindt, kunnen wij uw behandeling hierbij beter laten aansluiten. U mag ervan uitgaan dat uw psycholoog u zo goed mogelijk zal begeleiden met uw vragen en problemen. Waar mensen met elkaar werken, kunnen echter misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Ondanks ons streven naar goede kwaliteit en dienstverlening, kan er ook bij ons iets verkeerd gaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door een van de medewerkers of de factuur.
Wij zien klachten als mogelijkheid om onze zorg te verbeteren. Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten of bent u ontevreden? Bespreek dit dan alstublieft met uw behandelaar. Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen en zullen ons best doen om aan een oplossing te werken. Zie ook onze klachtenregeling.

Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek – ontevreden blijft, of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris van de LVVP. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.