Educare Logo

Centraal telefoonnummer
06-41240680
InloggenOVER EDUCARE     WERKWIJZE     BEHANDELING

Tarieven

Bent u verzekerd bij één van de gecontracteerde verzekeraars?

Uw behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Alle behandelingen die Educare, praktijk voor psychologie biedt vallen onder verzekerde zorg.

U moet dan wel een verwijzing hebben van uw huisarts of medisch specialist. En uw klachten moeten passen binnen de Basis GGZ (er moet een ‘diagnose’ gesteld kunnen worden). Dit beoordelen we samen tijdens de intake. Uw eigen risico (van minimaal € 385) wordt wel altijd eerst aangesproken.

Wanneer na de intake geen diagnostiek en/of behandeling volgt wordt dit gedeclareerd bij uw zorgverzekering als Onvolledig Behandeltraject. Ook hiervoor geldt uw eigen risico.

U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar nakijken welke GGZ-zorgverleners gecontracteerde zorg mogen leveren. Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Kijk voor meer informatie en een up-to-date overzicht van verzekeraars op deze website.

Zelf betalen – geen verwijzing of geen diagnose

Wilt u een behandeling zonder verwijzing van uw huisarts? Of wilt u toch behandeld worden als na het de intake blijkt dat er geen (vergoede) diagnose gesteld kan worden? Dan worden de kosten niet vergoed vanuit de zorgverzekering.
U ontvangt voor iedere sessie een factuur. Ons tarief hiervoor is € 100,61 per consult (ca. 45 minuten ‘directe tijd’ en 15 minuten administratie).

Particulier

Ook kunt u kiezen voor een particulier traject voor u zelf of voor uw kind. U draagt dan zelf de volledige kosten.
Van dit traject maken vooral scholen gebruik wanneer er een (intelligentie) onderzoek nodig is ten behoeve van aanpassingen in het leertraject, persoonlijk ontwikkelingsplan, verwijzing naar het speciaal basisonderwijs e.d.

Voor arrangementen zoals een dyslexieonderzoek of intelligentie onderzoek kunt u de tarievenlijst downloaden.

Wanneer u meer wilt weten over de tarieven in de GGZ in het algemeen, dan kunt u dat vinden op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA): https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ggz/

Een consult afzeggen

Een behandeling kan telefonisch (0521-521351) bevestigd met een mailbericht (info@educareonlne.nl) uiterlijk 48 uur voor de geplande afspraak worden afgezegd. Of de vrijdag vóór 12.00 uur wanneer uw afspraak op de maandag valt.

Een te laat afgezegde afspraak of het niet verschijnen op een afspraak (no show) kost € 95,00 en dit kunt u niet terug krijgen van uw verzekering.

Supervisie

Voor supervisie gelden de volgende tarieven:

  • Individueel: € 110 per uur
  • Groepssupervisie:
    • Twee supervisanten € 165,-
    • Drie supervisanten € 220,-