Educare Logo

Centraal telefoonnummer
06-41240680
InloggenOVER EDUCARE     WERKWIJZE     BEHANDELING

Over Educare

Met welke klachten kunt u bij ons terecht?

Voor onderstaande psychische klachten kunt u behandeling krijgen. Om voor vergoeding vanuit de zorgverzekering in aanmerking te komen moeten deze klachten wel zodanig van aard zijn dat een DSM 5 stoornis kan worden vastgesteld. Vanuit de website ‘Thuisarts.nl’ is per klachtgroep de eerste informatie over kenmerken en behandeling te vinden.
U kunt op de link ‘ondersteuning’ klikken t.b.v. informatie over de eerste opvang en ondersteuning. Zeker als u nog moet wachten voordat intake en behandeling kunnen starten. Hierbij wordt de informatie van de website van MIND gebruikt.

Er is meer betrouwbare informatie beschikbaar over psychische klachten op de website van wijzijnmind.nl, thuisarts en Balans digitaal

Behandeling algemeen

De individuele gesprekken vinden vooral in de natuur plaats. Hierbij worden verschillende methodieken uit de Cognitieve Gedragstherapie, maar ook uit andere psychotherapeutische stromingen, zoals Oplossingsgerichte Therapie, Schematherapie, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) of Mindfulness ingezet. Daarnaast maken we gebruik van eHealth met specifieke behandelmodulen als aanvulling op de behandeling worden ingezet. De eHealth modulen blijven ook na afsluiting van de behandeling voor u beschikbaar. Zie verder bij behandelmethoden.
Naast individuele sessies bieden wij ook groepsbehandelingen aan. Zie verder onder behandelvormen.’

We verrichten verder onderzoek en bieden behandeling (dyslexie en dyscalculie) voor het onderwijs en particulieren. Bij Educare praktijk voor psychologie kunt u niet terecht voor jeugdzorg die door de gemeente wordt vergoed. Daarvoor wordt u naar Educare Kind en Jeugd verwezen, het andere deel van deze website.
We bieden diagnostiek (ADHD, autisme) individuele of groepstherapie, mindfulness en coaching aan.
Zie onder werkwijze hoe wij onze zorg en begeleiding hebben ingericht.

Wij bieden behandelingen in de Nederlandse en Engelse taal. We vinden het belangrijk dat we elkaar goed begrijpen – spreekt u geen van deze talen, dan kunnen wij u helaas niet behandelen.

De behandeling is overdag op de maandag, dinsdag en donderdag.

Twijfelt u of u bij ons aan het goede adres bent? Vul dan uw aanmeldingsformulier in waarna wij telefonisch met u contact opnemen,

Wat behandelen wij niet?

Als er sprake is van onderstaande psychische klachten en stoornissen, kunnen wij u niet voldoende behandelen. We verwijzen u dan door naar een andere praktijk of de specialistische GGZ.

  • Alcohol- of drugsafhankelijkheid
  • Psychotische stoornis
  • Matige tot ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid
  • Ernstige, acute en complexe klachten
  • Anti sociaal gedrag