Educare Logo

Centraal telefoonnummer
06-41240680
InloggenOVER EDUCARE     WERKWIJZE     BEHANDELING

Werkwijze

Op deze pagina geven we invulling aan onze manier van werken; van aanmelding tot afronding. Zowel face-to-face, individueel, in groepen en/of met eHealth-modules, met een voorkeur om de sessies in de natuur te geven. Waar gewenst kunnen we snel schakelen met andere professionals met wie wij samenwerken. Zo werken we samen zodat u uw behandeldoelen kunt behalen.

We zijn gecertificeerd door de LVVP en laten met het Keurmerk Basis GGZ zien dat we nóg een stapje extra doen als het gaat om kwaliteit van zorg. Zie verder onder Kwaliteitsbeleid.

Van aanmelding tot afronding

Aanmelding
U meldt zich digitaal aan via de website of eventueel telefonisch bij onze administratie. Hierna hebben we kort telefonisch contact om na te gaan of u bij ons aan het goede adres bent. We gaan samen na of de wachttijd niet te lang voor u is.
Als we besluiten om een behandeltraject te gaan starten, bied ik u diverse mogelijkheden aan om de wachttijd zinvol te overbriuggen.

Lees meer

Intake
Een behandeling start met de intakefase. U heeft hiervoor vragenlijsten ingevuld. .

Lees meer

Adviesgesprek
Het beeld dat uit het intakegesprek en de ingevulde vragenlijsten naar voren is gekomen, wordt met u besproken in het tweede of derde gesprek. We stellen samen uw hulpvraag vast, omschrijven we een behandeldoel en stellen gezamenlijk het behandelplan op.

Lees meer

Op basis van het voorgestelde behandelplan stellen we de behandelovereenkomst op. Tevens wordt beoordeeld voor welk zorgtraject en de daarbij behorende vergoeding u in aanmerking komt; zie tarieven voor meer informatie.
Met uw toestemming ontvangt de huisarts een kort intakeverslag met daarin uw aanmeldklachten, de gestelde diagnose en het behandelplan.

Als blijkt dat uw klachten te licht of te zwaar zijn om in aanmerking te komen voor behandeling bij ons, dan zullen wij met u en uw verwijzer de mogelijkheden bespreken. Dan is bijvoorbeeld begeleiding door een praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) mogelijk, of een doorverwijzing naar andere instelling voor Specialistische GGZ.

Behandeling
De behandeling zal zo snel mogelijk van start gaan. Afspraken worden samen met u gepland en vinden plaats volgens een overeengekomen frequentie (bijvoorbeeld tweewekelijks of maandelijks). Een sessie bestaat uit 45 minuten gesprek met de psycholoog.
We daarbij evalueren iedere sessie hoe het met u gaat én hoe u de behandeling heeft ervaren. Daar waar gewenst, stellen we de behandeling bij.

Lees meer

Evaluatie en afronding
Na ongeveer vijf behandelsessies staan we samen even stil bij hoe u de behandeling ervaart. Na afronding van de gehele behandeling gaan we samen na wat het effect is geweest.

Lees meer

Afzeggen en niet nagekomen afspraken

Consulten vinden uitsluitend op afspraak plaats. Dit betekent dat wij een strakke planning hanteren en dat de behandelaar de behandelafspraak heeft voorbereid en volledig voor u of uw kind klaarstaat bij aanvang van de afspraak. Afspraken kunnen in principe niet worden geannuleerd. Wij verzoeken u om enkel in geval van uiterste noodzaak een afspraak te annuleren. Het maken van een afspraak is niet vrijblijvend en is altijd persoonsgebonden. Bij het maken van een afspraak stemt u automatisch in met onze ANNULERINGSVOORWAARDEN zoals u die in de zakelijke lijst heeft kunnen lezen.

Als een afspraak niet door kan gaan en er is sprake van uiterste nood dan kunt u deze tot uiterlijk 48 uur voor de afspraak kosteloos annuleren. Dit kan door dit op werkdagen tijdens kantooruren (9.00 tot 12.00 uur, maandag en donderdag ook van 13.00 – 16.00 uur) telefonisch via 06-41240680 aan ons door te geven. U kunt ook inspreken op de voicemail. Graag per mail via uw afmelding naar ons te bevestigen.

Het weekend vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur en feestdagen worden hierbij niet meegerekend. Afspraken die maandag zijn gepland, kunnen enkel in geval van uiterste nood uiterlijk op vrijdag vóór 12.00 uur kosteloos geannuleerd worden.

Afspraken kunnen in principe niet enkel per e-mail worden geannuleerd (uitgezonderd tijdens onze vakanties). U wordt altijd geacht eerst te bellen en daarna te mailen. Voor alle ontvangen afzeggingen binnen 48 uur, ongeacht de reden, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. De kosten per gemiste sessie bedragen 95,- euro. Wij kunnen helaas geen uitzondering maken, ongeacht de reden.

Er zijn meerdere reden waarom wij geen uitzonderingen kunnen maken bij afzegging:

  • De psycholoog verliest tijd vanwege de voorbereiding en de sessie zelf. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
  • We kunnen de plek kortdag niet meer aan andere cliënten aanbieden die een afspraak willen plannen.
  • Als u afzegt raakt het behandeltraject vertraagd.
  • Administratieve kosten voor de organisatie (no show factuur, annulering, agenda aanpassen etc.).