Educare Logo

Centraal telefoonnummer
06-41240680
InloggenOVER EDUCARE     WERKWIJZE     BEHANDELING

Privacy

U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Uw dossier
U hebt altijd het recht uw eigen dossier in te zien en/of hier een kopie van te vragen.
Uw dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard. U kunt verzoeken om (delen van) uw behandeldossier te laten vernietigen. Wij bewaren uw dossier digitaal én beveiligd.