Educare Logo

Centraal telefoonnummer
06-41240680
InloggenOVER EDUCARE     WERKWIJZE     BEHANDELING

De intakefase

Tijdens het eerste gesprek bespreken we wat uw klachten, maar vooral wat er al goed gaat, wat uw krachten en wensen zijn. We doen dit op basis van de vragenlijsten. U kunt dan ook ervaren of er een klik met de behandelaar is. Een goede match is heel belangrijk – de behandelaar vraagt aan het einde van het eerste gesprek dan ook altijd of u bij ons en bij hem in behandeling wilt.
In de volgende gesprekken in deze intakefase geven we inzicht in oorzaken van de klachten en wat voor u de gevolgen zijn. Met een vragenlijst, de HONOS+ wordt de zorgbehoefte ingeschat, maar ook de kans op herstel of op stabiliteit, terugval of recidive. Tevens kan het zijn dat er nader onderzoek moet plaatsvinden (diagnostiek) om het beeld duidelijker te krijgen.
Met de verkregen informatie wordt uiteindelijk de indicatie gesteld. Aansluitend aan de indicatiestelling wordt een behandelplan voorgesteld waarvan we samen vinden dat die het beste bij u en uw problemen past. In het plan staan de doelen waar u aan gaat werken en hoe we dat kunnen gaan doen (zie ook Behandelmethoden). Samen kiezen we de methode én de vorm die het beste bij ú past.
U wordt vervolgens gevraagd of u zich in de indicatiestelling en het behandelvoorstel kunt vinden. Een behandeling bestaat doorgaans uit 5 tot 12 gesprekken, afhankelijk van de ernst en complexiteit van uw klachten.
Vanaf 1 januari 2022 gelden de nieuwe regels van het Zorg Prestatie Model. Dit verandert onze werkwijze. Deze zal dan hier worden vermeld. Zie ook cliëntinformatie ZPM

U wordt uitgenodigd om, als u dit belangrijk vindt, een naaste  of een andere persoon die belangrijk voor u is, mee te nemen. Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.​​

Mocht tijdens de intake blijken dat u toch andere of zwaardere zorg nodig heeft, dan bespreekt de behandelaar met u de vervolgstappen. Ook als de zorg mogelijk niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, geeft de behandelaar dit aan.

Lees meer
De vragenlijsten die u voorafgaand aan de intake ontvangt, worden grotendeels aangeboden via onze Praktijkportal. Het betreffen: