Educare Logo

Centraal telefoonnummer
06-41240680
InloggenOVER EDUCARE     WERKWIJZE     BEHANDELING

Samenwerking

We werken actief samen met onder meer huisartsen, POH GGZ, psychologen, maatschappelijk werk, onderwijs, de gemeente en paramedische professionals.

Uw mentale gezondheid hangt nauw samen met o.a. uw lichamelijke gezondheid, sociale contacten en dagbesteding. Hierin hebben wij een holistische benadering binnen de kaders van de positieve gezondheid. Met onze kennis- en samenwerkingspartners kunnen wij u ook hierbij ondersteunen. Soms loopt dat parallel aan de behandeling, soms stoppen we even met de behandeling en het kan ook zijn dat u na afloop van de behandeling wordt doorverwezen.

Huisarts

Met alle huisartsenpraktijken in de regio hebben we afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze afspraken gaan over de verwijzing en de informatie-uitwisseling. U leest hierover meer bij Werkwijze > Privacy..​
Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts over uw behandeling gebeurt alleen met uw toestemming.

POH GGZ

Aan de huisartsenpraktijken zijn vaak praktijkondersteuners voor patiënten met mentale klachten verbonden. Wij hebben met een aantal van hen geregeld overleg en vindt her afstemming plaats over onze behandelingen. Die vullen elkaar aan.

Psychologen

In onze regio zijn meerdere psychologische praktijken gevestigd met wie wij samenwerken. en collegiaal overleg voeren. Het zijn de praktijken:

De Praktijk

Praktijk de Waal

Psychologenpraktijk Vendrig&Tebbens

Fysiotherapeut

Fysiotherapiepraktijk Havelte is op dezelfde locatie gevestigd als onze praktijk. Daardoor kunnen we snel schakelen en makkelijk overleggen.
​Deze fysiotherapiepraktijk biedt naast fysiotherapie ook de mogelijkheid om aan te sluiten bij activiteitengroepen, waaronder een wandelgroep en een fitnessgroep.

Lees meer

Wellness Center Havelte

In Havelte werken wij ook samen met de Wellness. Wellnesscenter Havelte is een behandel-, beweeg- en ontspanningscentrum gericht op het bewust voelen en herstellen van het lichaam en de geest met als doel je eigen vitaliteit en gezondheid te ervaren.

Lees meer

Logopedie Verbalis

Wanneer het nodig is overleggen we met logopedisten van deze praktijk. Ook zij zitten in het Gezondheidsplein in Havelte.

Lees meer

Thuisbegeleiding

We werken nauw samen met begeleiders van organisaties in de regio. Het betreft de begeleiding bij de opvoeding, wonen en werken.

Andersom Thuisbegeleiding

Omega groep

Dreamcload

Paardencoaching

Daar waar onze GGZ behandeling nog niet voldoende onderbewuste en verdrongen herinneringen aan intense gebeurtenissen  raakt, werken wij samen met vaktherapeut Marjolijn van Dieren, paardencoach. Juist in de heel andere setting buiten, in de natuur met beide voeten op de grond, komen vastzittende processen vaak weer in beweging. Tijdens een coaching sessie met paarden zijn er maar weinig woorden nodig. Het is vooral voelen en innerlijk werken.

Lees meer