Educare Logo

Centraal telefoonnummer
06-41240680
InloggenOVER EDUCARE     WERKWIJZE     BEHANDELING

Afronding, evaluatie en nazorg

Afronding, evaluatie en nazorg

Uw behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat hebben we samen bij de start besproken. Maar dat blijft altijd een inschatting. Als het nodig is dan nodig stellen we dat gedurende de behandeling bij. Door steeds goed te evalueren weten we ook wanneer u voldoende bent geholpen om zelf weer verder te kunnen. Óf wanneer zwaardere zorg nodig is.

Voor het laatste gesprek sturen we u weer een vragenlijst (OQ45). Dat is dezelfde lijst als waarmee we zijn gestart en waarmee de tussenevaluatie is uitgevoerd. We bespreken de uitslag van de vragenlijst, uw ervaringen met de behandeling en uw tevredenheid. Verder nemen we samen de terugrapportage naar de huisarts door.

Tijdens dit gesprek bekijken we ook wat u zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Die informatie krijgt u mee in een signalerings- en terugvalpreventieplan. Ook houdt u toegang tot een aantal eHealth-modules.