Educare Logo

Centraal telefoonnummer
06-41240680
InloggenPrivacy

Wij registreren alle gegevens die noodzakelijk zijn om goede psychologische zorg te verlenen in een registratiesysteem. Uw elektronische cliënten dossier is beveiligd conform de wetgeving en wij bewaren dit dossier maximaal 20 jaar na beëindiging van de behandeling. U heeft het recht uw eigen dossier in te zien. Dit kunt u schriftelijk bij ons aanvragen. U mag iets toevoegen aan uw dossier, maar er niets uithalen. Na afloop van de bewaartermijn wordt uw dossier vernietigd. U heeft het recht uw dossier eerder te laten vernietigen of om het langer dan 20 jaar te bewaren. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen.

In ons Privacystatement kunt u nadere details lezen.

Informatie-uitwisseling met uw huisarts
Wij delen alleen informatie met uw huisarts of POH-GGZ als u daar toestemming voor heeft gegeven in de zakelijke lijst. De informatie die we uitwisselen gaat dan bijvoorbeeld over het intakeverslag, de terugrapportage, uw doorverwijzing of uw behandelplan. Wij vragen u per keer dat we informatie willen uitwisselen om toestemming, waarbij we duidelijk toelichten om welke informatie het gaat.

Informatie-uitwisseling met zorgverzekeraars
We zijn wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de factuur voor de zorgverzekeraar te staan. Naast de gegevens naam, adres, woonplaats en BSN gaat het daarbij ook om de diagnose. Tevens zijn wij verplicht
Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Op facturen vermelden we de behandeldiagnose niet.

Veilige communicatie
We hechten belang aan veilige communicatie. We raden u daarom aan geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar ons te e-mailen, WhatsApps te sturen  of te Facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. We gebruiken hiervoor een beveiligd e-mailprogramma via onze Praktijkportal of we werken met ZIVVER waarvoor u een toegangscode krijgt. U krijgt hierover meer informatie tijdens de behandeling.
We bieden een beveiligde verbinding via Minddistrict aan om te kunnen videobellen.

Het landelijk informatiesysteem (DIS)
DIS is het landelijke dbc-informatiesysteem. De gegevens die in het DIS verzameld worden, zijn van groot belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling.
Het dbc-informatiesysteem bevat geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. We zijn verplicht om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het DIS. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u de  eerder genoemde privacyverklaring ondertekenen. We verstrekken dan ook geen gegevens aan het DIS.

Vragenlijsten (ROM)
GGZ-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome measurement (ROM). We zullen u aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo’n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier. Met deze gegevens kunnen we het verloop van de behandeling nauwkeurig volgen. Hiervoor gebruiken wij de OQ45 en de ORS (outcome rating scale) en SRS (session ratingscale).