Educare Logo

Centraal telefoonnummer
06-41240680
InloggenOVER EDUCARE     WERKWIJZE     BEHANDELING

Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)

Interpersoonlijke Psychotherapie is een vorm van psychotherapie. IPT is een kortdurende gesprekstherapie ontworpen voor de behandeling van depressieve klachten. Het doel van de behandeling is een snelle oplossing vinden voor de problemen waar je tegenaan loopt.

IPT richt zich tijdens de behandeling niet op de erfelijke aanleg of op traumatische ervaringen in de jeugd. Tijdens IPT richt je je samen met de behandelaar op een recente aanleiding die mede tot de depressie heeft geleid. Het is uit onderzoek gebleken dat als je die recente aanleiding weet op te lossen of een manier vindt om ermee om te gaan, dat de depressie opklaart.

Klachten: IPT passen wij met name toe bij cliënten met depressieve klachten, rouw, interpersoonlijk conflict en rolverandering waardoor er een tekort is ontstaan aan sociale contacten.

Doelgroep: mensen van 17 jaar en ouder met lichte tot milde klachten.

Lees meer