Educare Logo

Centraal telefoonnummer
06-41240680
InloggenOVER EDUCARE     WERKWIJZE     BEHANDELING

Kortdurende Psychologische Interventie (KPI)

Uitgangspunt bij deze behandelvorm is dat Klachten (K) zijn ontstaan door een wisselwerking tussen Omgeving (O) en Persoon (P). Zo ontstaat het KOP model. Voor kind en jeugd hanteren we het PR (Probleem) O (Omgeving) P (Persoon) model.

We kijken naar uw klachten, naar factoren in uw omgeving die hierbij een rol spelen en hoe u daarmee omgaat. Daarna werken we aan veranderingen, waarbij we uitgaan van uw krachten. 

Deze therapie gebruiken we vooral om u overzicht en inzicht te geven. Er worden specifieke oefeningen gedaan die kunnen worden aangevuld met een andere behandelmethode.

Lees meer