Educare Logo

Centraal telefoonnummer
06-41240680
InloggenOVER EDUCARE     WERKWIJZE     BEHANDELING

Voluit Leven

Je gaat na de training anders om met je psychische problemen en staat bewuster en met meer voldoening in je leven.

Veel mensen ervaren hun leven als onbevredigend, omdat zij last hebben van psychisch leed zoals angst, somberheid, onzekerheid of vermoeidheid. ‘Pas als deze klachten zijn overwonnen kan ik met mijn leven beginnen’, zo is de overtuiging. De strijd tegen deze klachten staat dan centraal in het leven: het willen vermijden van psychische of lichamelijke pijn leidt tot een krampachtige poging om een half leven te leiden. Dit versterkt op den duur het psychisch leed. Maar leed is onlosmakelijk verbonden met leven. Wanneer je dit aanvaardt, stop je het dagelijks gevecht. Aanvaarding maakt de weg vrij om met aandacht en vanuit je eigen waarden te leven. Als dit je lukt, ervaar je dag na dag meer vrijheid en kwaliteit in je leven.

Probeer te ontdekken wat je echt belangrijk vindt in het leven en maak dat de basis van je handelen. Hierdoor leer je met aandacht te leven in het nu en richting te geven aan je leven vanuit wat je werkelijk belangrijk vindt. Als je jouw waarden kent, kan je de balans vinden tussen wat je verstand en je hart je ingeven en leer je beter omgaan met de wisselvalligheden in het leven.

In de groepsbijeenkomsten ‘Voluit leven’ leer je andere manieren om met psychische klachten om te gaan. Bijvoorbeeld door met aandacht te leven in het hier en nu en door te leren leven vanuit je eigen waarden. Je leert meer te doen wat je écht belangrijk vindt. De bijeenkomsten zijn gebaseerd op Mindfulness en Acceptance and Commitment Therapy.
Deze behandeling wordt ook individueel ingezet.

Er worden oefeningen opgegeven die direct effect op je hebben.

Er zijn negen sessies van twee uur.

Klachten: lichte tot milde somberheid, angst en dwangmatig/controlerend gedrag. Veel piekeren en zorgen maken.
Doelgroep: mensen vanaf 17 jaar met lichte tot milde klachten.

Lees meer