Educare Logo

Centraal telefoonnummer
06-41240680
InloggenOVER EDUCARE     WERKWIJZE     BEHANDELING

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van gedragstherapie die nauw aansluit bij de uitgangspunten van de positieve psychologie. Binnen ACT leren cliënten enerzijds om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen en hierbij het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken (Acceptance). Het gaat er hierbij om de aandacht te leren richten op zaken die men op directe wijze kan beïnvloeden, zoals het eigen gedrag. Dit zorgt er anderzijds voor dat men kan blijven investeren in de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven (Commitment; waarden). De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. In de behandeling worden vaak mindfulness oefeningen geboden.

ACT elementen worden vaak verweven in de individuele therapie, maar wordt ook als groepstherapie geboden: kijk hiervoor bij Voluit Leven, Dit is je Leven en Compassie, sleutel tot geluk.

Klachten: ACT passen wij met name toe bij cliënten met angstklachten, depressieve klachten en stressklachten, met name wanneer eerdere behandelingen onvoldoende resultaat hebben gegeven.

Doelgroep: ACT passen wij zo nodig toe bij iedereen die zich bij ons aanmeldt.

Lees meer