Educare Logo

Centraal telefoonnummer
06-41240680
InloggenOVER EDUCARE     WERKWIJZE     BEHANDELING

Cognitieve gedragstherapie

Met cognitieve gedragstherapie bekijken we hoe uw gedachten (cognities) en gedrag uw klachten in stand houden. Door het onderzoeken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af.

Cognitieve Gedragstherapie is een combinatie van het kijken naar gedachten die problematisch zijn geworden en het onderzoeken van problematische gedragspatronen. Hoe iemand denkt en handelt bepaalt in belangrijke mate hoe iemand zich voelt.

Het cognitieve aspect bestaat uit het onderzoeken van gedachten en of een negatieve wijze van denken wel klopt. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken die mensen met een emotioneel probleem hanteren. Wanneer inderdaad blijkt dat de cliënt geneigd is om te negatief over allerlei zaken te oordelen, wordt uitgezocht welke geschiktere manier van denken passend is.

Het gedragsaspect bestaat uit het in kaart brengen van het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden.

De combinatie van beide aspecten sluit nauw bij elkaar aan, waardoor anders leren denken en anders leren doen een goede combinatie vormen in een therapie. Bij Cognitieve Gedragstherapie wordt veel gebruik gemaakt van oefeningen en huiswerkafspraken.

Klachten: cognitieve gedragstherapie is de meest effectieve behandeling voor verslavingen, eetstoornissen, fobieën, angststoornissen en paniekstoornissen. Maar ook ADHD en andere aandacht gerelateerde klachten, overspannenheid, stress, burn-out, slaapproblemen, afhankelijkheid en onzekerheid, persoonlijkheidsproblemen en relatie- en werkproblemen kunnen door middel van cognitieve gedragstherapie behandeld worden.

Doelgroep: cognitieve gedragstherapie passen wij toe bij alle leeftijden en doelgroepen en is geschikt voor alle klachten waarvoor u bij ons behandeld kunt worden.

Lees meer